Bc. Peter BUČEK

Diplomová práce

Problematika zajišťování subdodávek v stavební firmě ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.

Problem of subdelivery assurance for construction company ZIPP BRATISLAVA Ltd
Anotace:
Obsahom tejto diplomovej práce je problematika zabezpečovania subdodávok v stavebnej firme. Diplomová práca sa skladá z dvoch častí. Teoretická časť sa zaoberá charakteristikou stavebníctva, marketingu a outsourcingu v stavebníctve. Zároveň sa detailne zaoberá zmluvou o dielo. V praktickej časti je uvedená charakteristika firmy, analýza zabezpečovania subdodávok vo firme a zmluvy o dielo medzi firmou …více
Abstract:
The content of this graduation theses is problem of subdelivery assurance for construction company. The graduation theses consists of two parts. Theoretic part deals with characteristics of building industry, marketing and outso-urcing in building industry. This part also deals with contract for work. In practical part is company´s characteristics, analysis of subdelivery assurance for company and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2010
Identifikátor: 15184

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Bohumil Vrána

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUČEK, Peter. Problematika zajišťování subdodávek v stavební firmě ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 12. 08. 2040

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a marketing

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.