Bc. Adam Fiedler

Diplomová práce

Deduction in Matching Logic

Deduction in Matching Logic
Anotace:
Matching logika (ML) je logika určená na dokazovanie vlastností programov pomocou operačnej semántiky jazyka, v ktorom sú dané programy napísané. Skúmame základy matching logiky a jej dokazovacie systémy vhodné pre formálnu verifikáciu. Zameriavame sa na Systém H, ktorý je úplný pre väčšinu teórií matching logiky používaných v praxi. Existuje niekoľko rokov otvorený problém, či je Systém H úplný pre …více
Abstract:
Matching logic (ML) is a logic designed for reasoning about programs by means of operational semantics. We investigate the foundations of matching logic and its proof systems suited for formal verification. We focus on System H, which is complete w.r.t. most matching logic theories used in practice. A problem open for several years is whether System H is complete w.r.t. all theories. In this thesis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Obdržálek, PhD.
  • Oponent: RNDr. Nikola Beneš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Teoretická informatika / Principy programovacích jazyků

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.