Tereza HASSEROVÁ

Bakalářská práce

Srovnání Čapkovy Věci Makropulos a Zpět k Methusalemovi G. B. Shawa

The Comparison of The Macropulos Secret by Karel Čapek and Back to Methuselah by G. B. Shaw
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na popis shod a diferencí mezi dramaty Věc Makropulos Karla Čapka a Zpět k Methusalemovi G. B. Shawa. Pro komplexnost porovnání obou děl stručně popisuje vzájemný vztah obou autorů. Zabývá se také inspiračními vlivy, žánry děl a postavami. Největší shodu s Věcí Makropulos vykazuje druhá část pentalogie Evangelium bratří Barnabasů s přesahem do třetí části Věc se stala skutkem …více
Abstract:
The thesis focuses on the description of similarities and differences between dramas The Makropulos Secret by Karel Čapek and Back to Mathuselah by G. B. Shaw. For the complexity of the analysis the thesis briefly describes mutual relationship of the authors. It analyses inspirational influences, genres of the works and their characters. The most significant similarity with The Makropulos Secret can …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HASSEROVÁ, Tereza. Srovnání Čapkovy Věci Makropulos a Zpět k Methusalemovi G. B. Shawa. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura