Bc. Ivan SEDLÁK

Master's thesis

Integrovaný systém v budově - Systém techniky prostředí v budově Backup - datové centrum banky ? Řídicí systém LonWorks\nl{}

Integrated Systems in Buildings - The Environmental Technology System in a Backup Building - Bank's Data Center - Control system LonWorks\nl{}
Abstract:
Navrhovanie systémov techniky prostredia ako je vykurovanie, vzduchotechnika. Zistiť tepelno-technické parametre budovy. Ďalej navrhnúť riadiaci systém a vizualizáciu pomocou SCADA systému a zvážiť možnosť využitia fotovoltaických panelov
Abstract:
Designing systems engineering environment, such as heating, air conditioning.Calculate thermo-technical parameters of the building. Furthermore, control system design and visualization using the SCADA system and consider the use of photovoltaic panels
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 6. 2012
Accessible from:: 6. 6. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martin Zálešák, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SEDLÁK, Ivan. Integrovaný systém v budově - Systém techniky prostředí v budově Backup - datové centrum banky ? Řídicí systém LonWorks\nl{}. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.6.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 6. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Master programme / field:
Engineering Informatics / Integrated Systems in Buildings

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.