Theses 

Tlumočník a právo na tlumočníka jako komponent práva na spravedlivý proces v českém civilním procesu – Veronika BORTLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Veronika BORTLOVÁ

Diplomová práce

Tlumočník a právo na tlumočníka jako komponent práva na spravedlivý proces v českém civilním procesu

The interpreter and the right to interpreter as a component of the right to fair trial in the Czech civil proceedings

Anotace: Diplomová práce se zabývá tématem: "Tlumočník a právo na tlumočníka jako komponent práva na spravedlivý proces v českém civilním procesu". Samotné jádro práce se dělí na tři sekce. První část se zabývá popisem a určením role soudního tlumočníka, prostor druhé části je věnován právu na spravedlivý proces a také právu na tlumočníka a jejich zákonnému pozadí. Poslední část je pojata jako analýza soudní judikatury, na něž diplomantka navazuje svými vlastními názory. Účelem této práce je mimo jiné snaha zodpovědět následující otázky: "tlumočník, vytyčení soudního tlumočení a role tlumočníka ve vztahu k účastníku řízení", "proč je právo na tlumočníkem součástí práva na spravedlivý proces", "určení okamžiku, kdy vyšla v řízení potřeba ustanovení tlumočníka najevo", "právo na překlad soudních písemností do mateřského jazyka účastníka", "náklady za ustanoveného tlumočníka".

Abstract: The thesis is concerned with the topic of "The interpreter and the right to interpreter as a component of the right to fair trial in the Czech civil proceedings". The core of this thesis includes three sections. The first part deals with description and determination of the role of interpreter, the space in the second part is devoted to right to fair trial and also to right to interpreter and their legal background. Last part is dedicated to particular analysis of the practice of the courts. The aim of this thesis is besides other things to answer questions of the "interpreter and judicial interpreting", "role of the judicial interpreter in relation to participant of the trial", "moment when the court is obliged to appoint the interpreter", "right to translation of the judicial documents" and "the costs for the activity of the judicial interpreter".

Klíčová slova: Tlumočník, soudní tlumočník, právo na spravedlivý proces, právo na tlumočníka, právo na překlad, ustanovení tlumočníka, náklady za ustanoveného tlumočníka

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 8. 2014
  • Zveřejnit od: 8. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.8.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 8. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

Jak správně citovat práci

BORTLOVÁ, Veronika. Tlumočník a právo na tlumočníka jako komponent práva na spravedlivý proces v českém civilním procesu. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 03:41, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz