Miroslava MIČUDOVÁ

Bachelor's thesis

Ošetřovatelská péče u pacienta s amyotrofickou laterální sklerózou se zaměřením na paliativní péči

Nursing care of a patient with amyotrophic lateral sclerosis
Abstract:
Cílem přehledové bakalářské práce je předložit aktuální dohledané publikované poznatky o ošetřovatelské péči u pacienta s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS) se zaměřením na paliativní péči. První dílčí cíl práce se zabývá principy poskytování paliativní péče u pacienta s ALS. Tato péče není ohraničena časovým obdobím 6 měsíců a musí být zahájena včas, aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám mezi …more
Abstract:
The aim of the overview bachelor thesis is to present current published findings about nursing care for the patient with amyotrophic lateral sklerosis (ALS) with the focus on the palliative care. The first partial goal deals with the principles of providing palliative care to the patient with ALS. This care is not bounded by the 6-month period and must be started in time to avoid unnecessary delays …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2019

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Šárka Šaňáková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MIČUDOVÁ, Miroslava. Ošetřovatelská péče u pacienta s amyotrofickou laterální sklerózou se zaměřením na paliativní péči. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses ipnsxa ipnsxa/2
29/4/2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.