Petra BUDÍNOVÁ

Bachelor's thesis

Proces změn ve složení obyvatelstva v obci Mojžíř na přelomu 19. a 20. století na základě sčítání obyvatelstva 1890-1910.

The process of modifications in constitution of population in municipality Mojžíř at the end of 19. and at the beginning of 20. century based on population counts 1890-1910.
Abstract:
Bakalářská práce s názvem ?Proces změn ve složení obyvatelstva v obci Mojžíř na přelomu 19. a 20. století na základě sčítání obyvatelstva 1890 - 1910? se snaží zmapovat změny ve složení obyvatelstva v průběhu let 1890 - 1910 a přispět k poznání historie obce na přelomu 19. a 20. století. Základním zdrojem informací se staly sčítací operáty pro obec Mojžíř z let 1890, 1900 a 1910, které jsou uloženy …more
Abstract:
Bachelor thesis entitled ?The process of modifications in constitution of population in municipality Mojžíř at the end of 19. and at the beginning of 20. century based on population counts 1890-1910? sets its goal as to interpret the cenzus data and incorporate them into coherent settlement history. The cenzus registers for Mojžíř municipality from years 1890, 1900, 1910 were the main source. The choice …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2010
  • Supervisor: PhDr. Věra Hladíková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BUDÍNOVÁ, Petra. Proces změn ve složení obyvatelstva v obci Mojžíř na přelomu 19. a 20. století na základě sčítání obyvatelstva 1890-1910.. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 04. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta