BcA. Bc. Kristýna Kolovratová

Diplomová práce

Franz Kafka jako jevištní postava (zobrazení F. Kafky ve vybraných inscenacích D. Špinara a D. Radoka)

The depiction of Franz Kafka in selected theatre productions by D.Špinar and D.Radok.
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na zobrazení postavy Franze Kafky u dvou vybraných inscenací. Metodou analýzy, provedené u inscenací Kabaret Kafka (režiséra D. Špinara) a Popis jednoho zápasu (režiséra D. Radoka) dojdeme k pojmenování postupů, které inscenátoři k vyobrazení Franze Kafky jako jevištní postavy zvolili. V závěru provedeme komparaci a popíšeme rozdíly mezi oběma přístupy.
Abstract:
This thesis concentrates on the portrayal of Franz Kafka in two selected plays. After analysing Kabaret Kafka (director D. Špinar) and Popis jednoho zápasu (director D. Radok), we can name the ways, in which each director chose to portray Kafka. In the conclusion, we compare them and describe the differences between the two approaches.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. MgA. Barbora Herčíková
  • Oponent: doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/v41sr/