Lucie JONSZTOVÁ

Bachelor's thesis

Specifika práce sestry na oddělení nukleární medicíny

The specifics of the work of nurse at the department of nuclear medicine
Abstract:
Nukleární medicína je lékařský obor, který se zabývá vyšetřovacími a léčebnými metodami, ke kterým využívá otevřených radioaktivních zářičů neboli radiofarmak. V současné době jsou metody nukleární medicíny velmi využívané a neustále se rozvíjejí. Tato bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část práce obsahuje požadavky na znalosti sester pracujících na oddělení …more
Abstract:
Nuclear medicine is a medical discipline, that deals with investigational and treatment methods, used by open radioactive emitters - known as radiopharmaceuticals. At present, the methods of nuclear medicine are very used and constantly developing. This bachelor's thesis is divided into a theoretical and an empirical part. The theoretical part of the work contains the requirements for knowledge of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 8. 2017

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Jitka Tamáš Otásková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JONSZTOVÁ, Lucie. Specifika práce sestry na oddělení nukleární medicíny. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses ippyrc ippyrc/2
14/8/2017
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
14/8/2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.