Bc. Kateřina Janů

Master's thesis

Adaptace zaměstnanců ve vybrané personální agentuře

Adaptation of employees in chosen personal agency
Abstract:
Diplomová práce se zabývá adaptačním procesem ve vybrané personální agentuře. Záměrem práce je zjistit úspěšnost adaptačního procesu agentury z pohledu jejích zaměstnanců, z důvodu fluktuace nových pracovníků v prvním roce od jejich nástupu na pracovní místo. Práce je rozdělena na tři části. Teoretická část definuje klíčové termíny pro problematiku adaptace a nastiňuje situaci uvnitř zkoumané personální …more
Abstract:
This master‘s thesis deals with the adaptation process in the selected personnel agency. The intention of this work is to determine the success of the adaptation proces in the agency from its employees view due to the fluctuation of new employees in the first year after their employment. The work is divided into three parts. The theoretical part defines key terms for the issue of adaptation and outlines …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2016
  • Supervisor: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Reader: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií