Theses 

Manažerské účetnictví ve vybrané stavební společnosti – Bc. Alena Guzdková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Alena Guzdková

Diplomová práce

Manažerské účetnictví ve vybrané stavební společnosti

Managerial accounting in the selected construction company

Anotace: Diplomová práce popisuje současný stav účtování, zpracování a využití kategorie náklady k ekonomickému řízení vybrané stavební společnosti. Teoretická východiska popisují podstatu nákladů a širokou škálu dostupných ekonomických nástrojů. V praktické části pak budou zpracovány přehledy nákladů, které společnosti vznikly v roce 2015 – 2017. Diplomová práce je zaměřena na sledování a vyhodnocování nákladů s využitím manažerského účetnictví. Diplomová práce je součástí řešení výzkumného projektu AKADEMIE STING IG_AS_01 „Podniková ekonomika a ekonomie“.

Abstract: The diploma thesis describes the current state of accounting, processing and utilization of the category of costs to the economic management of selected construction company. The theoretical background describes the nature of costs and a wide range of available economic instruments. In the practical part, the survey of costs, which were created in 2015 - 2017, will be prepared. The diploma thesis is focused on monitoring and evaluation of costs using managerial accounting. The thesis is a part of a research project analysis of the STING ACADEMY named IGA_AS_01 „Business Economics and Economy“.

Klíčová slova: Náklady, rozdělení nákladů, rozpočet, zakázky, manažerské účetnictví

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Horák, CSc.
  • Oponent: Ing. Svatopluk Kunc

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 11:09, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz