Sok Dina

Diplomová práce

The Complexity of Smart Services and Structure of the Smart City

The Complexity of Smart Services and Structure of the Smart City
Anotace:
Moderní svět se rychle zvyšuje v míře růstu městských oblastí. V zájmu udržitelného rozvoje těchto městských oblastí se města po celém světě přeměňují na inteligentní města, které usnadňují inovační technologie jako Cloudové služby, Internet věcí (IoT) atd., Aby poskytly nejlepší řešení pro zachování kvality života ( QoL) a kvality služeb (QoS) pro své inteligentní občany. V současné době čelí městům …více
Abstract:
The modern world is increasing rapidly in the growth rate of urban areas. To keep the sustainable development of these urban areas, cities around the world are turning into the smart cities facilitated by the innovation technology such as Cloud services, Internet of Things (IoT) etc. to provide the best solution to maintain the Quality of Life (QoL) and the Quality of Services (QoS) for their smart …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2019
  • Vedoucí: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace (angl.)