Ing. Aleš Franc, Ph.D.

Disertační práce

Globalizace a stát blahobytu

Globalization and Welfare State
Anotace:
Předkládaná disertační práce se zabývá otázkou, nakolik je dotčena schopnost současných států blahobytu plnit významnou hospodářskou a sociálně-politickou úlohu. Za tím účelem jsou formulovány dva ekonomicko-politické přístupy v podobě konceptu efektivnosti a konceptu kompenzace. Cílem disertační práce je pak posoudit adekvátnost závěrů, které z přístupu efektivnosti plynou pro roli státu v ekonomice …více
Abstract:
Submitted thesis deals with the question to what extent is affected the ability of contemporary welfare state to play important economic and social role. For this purpose two economic-political approaches are conceptualized: efficiency concept and compensation concept. The goal of this thesis is then to assess adequacy of outcomes resulting from efficiency approach for the role of the state in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 11. 2009
  • Vedoucí: prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Milan Žák, CSc., prof. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika

Práce na příbuzné téma