Bc. Miriam ŠNAPKOVÁ

Diplomová práce

Kvalita života rodiny pečující o člena s těžkým zdravotním postižením - s psychotickým onemocněním Zadané téma anglicky Quality of life of families caring for a member with severe disability - a psychotic disease

Quality of life of families caring for a member with severe disability - a psychotic disease
Anotace:
This thesis deals with analysis of problems of the family with serious mental disease of relatives within the family surroundings. It uses the method of fenomological investigation by analysis of medical documentation, records of personal contacts or phonings and communication by Skype with the patient and his family during one year period. The received information generalizes and determines a new …více
Abstract:
Diplomová práce se zabývá analýzou problémů rodiny s výskytem závažného duševního onemocnění u příbuzného uvnitř rodinného systému. Využívá k tomu metodu fenomenologického zkoumání; prostřednictvím analýzy zdravotnické dokumentace, záznamů z osobních kontaktů či telefonátů a komunikace prostřednictvím Skype s pacientem a jeho rodinou za období jednoho roku. Získaná data zobecňuje a stanovuje novou …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: prof. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠNAPKOVÁ, Miriam. Kvalita života rodiny pečující o člena s těžkým zdravotním postižením - s psychotickým onemocněním Zadané téma anglicky Quality of life of families caring for a member with severe disability - a psychotic disease . Olomouc, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ipw3ur ipw3ur/2
14. 7. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
14. 7. 2020
Marklová, E.
15. 7. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.