Bc. Lucie Svobodová

Diplomová práce

Úloha malých a středních podnikatelů v rozvoji regionu a její reflexe ve výstavbě podnikatelských inkubátorů

Role of small and medium-sized entrepreneurs in regional development and its reflection in establishing of business incubators
Anotace:
Diplomová práce se zabývá malými a středními podnikateli a podnikatelskými inkubátory. Práce pojednává o specifikách malých a středních podnikatelů a jejich vlivu na regionální rozvoj. Definuje problematiku podnikatelských inkubátorů a jejich fungování. Cílem bylo získat informace o jejich fungování a zhodnotit jejich funkčnost.
Abstract:
The diploma thesis deals with small and medium-sized enterprise and business incubators. The thesis deals with the specifics of small and medium-sized enterprises and their impact on regional development. It defines the issue of business incubators and their operation. The aim was to obtain information about their functioning and evaluate their functionality.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Marek Jetmar, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS