Kristýna SUCHÁNKOVÁ

Bakalářská práce

Zásada rovného zacházení při odměňování práce

Equal Treatment Principle in Remuneration of Work
Anotace:
Cílem mé práce je zhodnotit, zda právní řád České republiky poskytuje efektivní ochranu při obraně proti nedodržování zásady rovného zacházení při odměňování práce. Proto je tato bakalářská práce rozvržena do následujících 5 kapitol. První kapitola obsahuje historii a vývoj zakotvení zásady rovného zacházení v právních předpisech včetně právní úpravy de lege ferenda a nejdůležitějších právních předpisů …více
Abstract:
The goal of my paper is evaluation, whether the legal system in the Czech Republic provides effective protection at defence against violation of equal treatment principle in remuneration of work. With this view the bachelor paper is divided to following 5 chapters. The first chapter covers history and development of anchoring of the equal treatment principle in legislative, incl. legal form de lege …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2013
Zveřejnit od: 28. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
 • Vedoucí: JUDr. Bc. Patrik Matyášek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SUCHÁNKOVÁ, Kristýna. Zásada rovného zacházení při odměňování práce. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.3.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 28. 3. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo ve veřejné správě

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ipzymt ipzymt/2
28. 3. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.