Helena Luknišová

Bakalářská práce

The process of cultural adaptation of AIESEC exchange programme participants

Proces kulturní adaptace účastníků AIESEC výměnných programů
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá procesem adaptace výměnných účastníků AIESEC stáží na cizí kultury. Teoretická část vysvětluje pojmy z interkulturní psychologie jako je kultura, národ, akulturace, adaptace, kulturní šok, migrace a podobně. Tato část je založena na mnoha akreditovaných autorech a výzkumných pracovnících, jako jsou P. Adler, J. Berry, G. Hofstede, K. Oberg, P. Pedersen a mnoha dalších …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the process of adaptation of AIESEC exchange participants to different cultures. The theoretical part explains terms from cross-cultural psychology such as culture, nation, acculturation, adaptation, cultural shock, migration etc. This part is based on many accredited authors and researchers such as P. Adler, J. Berry, G. Hofstede, K. Oberg, P. Pedersen and many others …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions