Bc. Bronislava SAMKOVÁ

Diplomová práce

Nezaměstnanost mladistvých v západních Čechách a Bavorsku

Youth unemployment in West Bohemia and Bavaria
Anotace:
Diplomová práce se věnuje tématu ?Nezaměstnanost mladistvých v západních Čechách a Bavorsku?. V práci jsou popsány typy nezaměstnanosti, dopady nezaměstnanosti na mladistvé a je zde popsána nezaměstnanost mladých lidí v sousedních regionech. Práce se věnuje také formám odbourávání nezaměstnanosti s ohledem na politiku Evropské unie. V rámci diplomové práce jsou popsány a porovnány dva projekty Evropského …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of youth unemployment in West Bohemia and Bavaria. The thesis is divided into practical and theoretical part.In the theoretical part are described types of unemployment, causes of unemployment, European strategies for reducing unemployment and it is also described the situation of youth unemployment in West Bohemia and Bavaria. In the practical part are described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Marie Smolíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SAMKOVÁ, Bronislava. Nezaměstnanost mladistvých v západních Čechách a Bavorsku. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická