Ing. Aleš Láník

Bachelor's thesis

Vliv jednotlivých druhů komunikace/reklamy a komunikačního mixu na specifické cílové skupiny

Influence of particular types of communication/promotion and communication mix to the specific target groups
Anotácia:
Tato práce se věnuje metodám, jak nejlépe oslovit specifické cílové skupiny prostřednictvím tradičních i méně běžných komunikačních kanálů. Odborná část rozebírá nejsilnějšími i slabšími články jednotlivých mediatypů jak samostatně, tak v kombinaci s ostatními. Definuje mediální synergické efekty. Dále se práce soustřeďuje na obvyklé konzumenty – cílové skupiny jednotlivých mediatypů a komunikačních …viac
Abstract:
This work deals with methods of how best to reach specific target groups through traditional and less used communications channels. Professional part examines the strengths and weaknesses ofeach mediatype, both individually and in combination with others. Defines media synergisti effects. This Work focusesalso on the usual targetgroups of consumers of mediatype and communication channels and method …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedúci: PhDr. Iva Petrová
  • Oponent: PhDr. Ladislav Lašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní