Alžběta Horská

Bakalářská práce

Policie České republiky a dopravní nehodovost v Kraji Vysočina

Police of the Czech Republic and traffic accidents in the Vysočina Region
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dopravní nehodovosti v Kraji Vysočina. V první části je pojednáno o Policii České republiky, tedy základních pojmech, útvarech a její činnosti. Dále je zde kapitola zabývající se dopravně bezpečnostními akcemi. Druhá část práce je zaměřena na analýzu dopravní nehodovosti v Kraji Vysočina.
Abstract:
This work deals with problems of traffic accident rate in Vysočina Region. The first part interprets information about Police of the Czech Republic, which means basic concepts, units and her activities. The next chapter follows up road safety action. The final part is focused on analysis of traffic accident rate in Vysočina Region.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Matěja, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Horská, Alžběta. Policie České republiky a dopravní nehodovost v Kraji Vysočina. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní