Mgr. Václav Peřina

Bakalářská práce

Zadržení pachatele před a po přistoupení ČR k Schengenské prováděcí úmluvě

Detaining a culprit efore and after joinig the CR the Schengen executive convention
Anotace:
Práce pojednává o změnách v trestním řádu ČR, týkajících se zadržení pachatele, které nastaly s přistupováním ČR do evropských struktur. V úvodu je v souvislosti s ukončením kontrol na vnitřních hranicích vstupem do schengenského prostoru zpracována statistika nelegální migrace. Následuje historický vývoj institutu zadržení a vybrané ukázky z judikatury Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská …více
Abstract:
The thesis deals with the changes in the Rules of Criminal Procedure of the Czech Republic, regarding the offender detention, which arose by entering of the Czech Republic into European structures. In the introduction, the statistics of illegal migration is elaborated in connection with the end of inner border controls after entering the Schengen area. This is followed by historical development of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2009
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního

Práce na příbuzné téma