Petra MARTIŇÁKOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta se schizofrenií

The Nursing Process in Care of Patient with Schizophrenia
Anotace:
Tato bakalářská práce s názvem Ošetřovatelský proces v péči o pacienta se schizofrenií se zabývá problematikou tohoto onemocnění v ošetřovatelském procesu. Schizofrenie se řadí mezi těžké psychiatrické poruchy, vyznačována poruchami vnímání, myšlení a osobnosti. Teoretická část této bakalářské práce je rozdělena na tři hlavní části. První z nich se zabývá obecnou definicí schizofrenního onemocnění …více
Abstract:
This bachelor?s thesis The nursing process in the care of patients with schizophrenia deals with problems of this disease in the nursing process. Schizophrenia belongs to hard psychiatrics diseases, which manifests dysfunction perception, impaired thinking and personality disorder. The theoretical part of the thesis consists of three parts. The first part occupy with general definition schizophrenic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016
Zveřejnit od: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Lukšová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARTIŇÁKOVÁ, Petra. Ošetřovatelský proces v péči o pacienta se schizofrenií. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta