Petr FREIBERG

Bakalářská práce

Komparace fyzické zdatnosti příslušníků Vězeňské služby ve věznici Všehrdy s cíleným tréninkovým plánem.

Comparison of physical fitness of prison service in Všehrdy prison with targeted training plan.
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o problematice fyzické zdatnosti příslušníků Vězeňské služby ve Věznici Všehrdy. Teoretická část prvotně popisuje samotnou Vězeňskou službu ČR, její organizaci, příslušníky a specifika prostředí. Dále se věnuje tréninkovému plánu, kde jsou probrány jeho obsahové složky, pojem zdatnost, pohybové schopnosti a systémové řízení sportovního tréninku.
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the issue of physical fitness of members of the prison service in Všehrdy prison. The theoretical part initially describes the prison service of the Czech Republic itself, its organization, members and specifics of the environment. It also deals with the training plan.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. David Cihlář, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FREIBERG, Petr. Komparace fyzické zdatnosti příslušníků Vězeňské služby ve věznici Všehrdy s cíleným tréninkovým plánem.. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport