Bc. Michaela Foltýnová

Master's thesis

Jazyk a styl vybraných dramat Romana Sikory

Language and Style of The Dramas by Roman Sikora
Abstract:
Anotace Téma této magisterské diplomové práce tvoří jazyk a styl vybraných děl českého dramatika, novináře a kritika Romana Sikory. Její hlavní cíl představuje charakteristika výrazových prostředků a autorského stylu tohoto dramatika. Praktická část je zaměřena na specifika stylu Sikorových dramatických textů. Jádro práce reprezentuje podrobná analýza šesti vybraných her – Vlci, Smetení Antigony, Opory …more
Abstract:
Annotation The topic of this master's thesis constitutes the language and style of selected works by Czech dramatist, journalist and critic Roman Sikora. The characteristic of the author's expression means and dramatist's style constitutes the main goal of this thesis. The practical part is focused more on the specific style of Sikora’s dramatic texts. The core of the thesis represents a detailed analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.
  • Reader: PhDr. David Kroča, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta