Ing. Jiří PÁLKA

Disertační práce

Evaluation of Thermal Comfort of a Man According to PMV Mathematical Model

Evaluation of Thermal Comfort of a Man According to PMV Mathematical Model
Anotace:
Tato doktorská práce se zabývá vyhodnocováním tepelné pohody člověka podle matematického modelu PMV, který je dán standardy ISO 7730 a ASHREAE 55. Disertační práce obsahuje souhrn teoretických znalostí týkající se tepelné pohody a s ní spojených témat. V úvodní části je řešena problematika měření střední radiační teploty (SRT), která představuje největší problém při vyhodnocování ukazatelů tepelné …více
Abstract:
This doctoral thesis deals with evaluation of thermal comfort of a man according to PMV mathematical model given by ISO 7730 and ASHRAE 55 standards. The thesis summarizes theoretical knowledge concerning thermal comfort and related themes. At the beginning of the work, the problems concerning mean radiant temperature (MRT), which is the most difficult determinable factor, are solved. The thesis deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 11. 2011

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PÁLKA, Jiří. Evaluation of Thermal Comfort of a Man According to PMV Mathematical Model. Zlín, 2011. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 22. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe