Bc. Petr Mališ, DiS.

Bakalářská práce

Provozní náklady stavby ve vztahu k její tržní hodnotě

The Operational Costs of the Building Concerning its Market Value
Anotace:
Tato práce se v první části věnuje vytvoření dvou projektových dokumentací k rodinným domům vzhledově a rozměrově téměř totožných,kde jeden dům je postaven standardní cihlovou technologií a druhý dům postaven z vápenopískových bloku s vysoce nadstandartním zateplením.Vytvoření dvou položkových rozpočtů k těmto rodinným domům pro srovnán nákladů na jejich výstavbu,výpočet jejich tepelných ztrát a ročních …více
Abstract:
This bachelor thesis deals in the first part with the making of two contract documents for the family houses almost the same in design and in dimensions but one of them is built by standard brick construction method and one of them is built from lime-sand blocks with above-standard thermal barrier. The second practical part solves the estimation for the family house and apartment house. The third part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Petr Ort, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Oceňování majetku