Petr Tomáš

Bakalářská práce

Loupežná přepadení se zaměřením na sítě herních provozoven v regionu Mladá Boleslav

Mugging with focus on nets of gaminghouses in the region of Mladá Boleslav
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou loupežných přepadení se zaměřením na sítě herních provozoven v regionu Mladá Boleslav. Cílem bakalářské práce je analyzovat výskyt loupežných přepadení herních provozoven v regionu a navrhnout možná preventivní opatření dle získaných poznatků. Práce bude založena na literární rešerši odborných zdrojů, jejich analýze a na empirickém terénním šetření. Základním …více
Abstract:
The final essay deals with robbery problematics concentrating on gambling clubs network in Mladá Boleslav region. The aim of this essay is to analyse gambling clubs robbery incidence in the region and to suggest possible precautions according to the aquired findings. The essay is based on literary research of technical sources, their analysis and empirical field research. The basic data sources are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
  • Oponent: Doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech