Bc. Anna Soukupová

Bakalářská práce

Generativita v souvislosti s hodnotami v mladší dospělosti: Srovnání skupiny udržující kulturní tradice a skupiny neudržující kulturní tradice

Generativity in context of values among young adults: Comparing sample who maintain cultural traditions and sample who does not maintain cultural traditions
Anotace:
Předmětem výzkumu bylo srovnání skupiny věnující se udržování kulturních tradic a skupiny, která se nevěnuje tradicím, v míře generativity a úrovni hodnot. Práce vychází z teorie generativity dle D. P. McAdamse a E. de St. Aubina a teorie základních hodnot S. H. Schwartze. Výzkumu se zúčastnilo 266 participantů, kteří odpovídali na dotazníky Loyola Generativity Scale a Portrait Values Questionnaire …více
Abstract:
The topic of this research is a comparison of the sample who maintain cultural traditions and sample who does not maintain cultural traditions in the amount of generativity and the level of values. The paper is based on D. P. McAdams and E. de St. Aubin’s theory of generativity and S. H. Schwartz’s theory of basic values. The research is based on 266 participants who answered two questionnaires: The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.