Bc. Daniel Peter

Diplomová práce

Vybrané formy alternatívneho investovania na trhu reálnych aktív

Selected forms of alternative investment on the market of real
Abstract:
PETER, Daniel, Bc.: Selected forms of alternative investment on the market of real assets. [Thesis]. Banking Institute of the University of Prague, a foreign university in Banská Bystrica. Department of Finance and Accounting. Head: prof. Ing. Chovancová Božena, PhD. Year of defense: 2012. Number of pages: 87. The thesis is focusing on selected forms of alternative investments and their different types …více
Abstract:
Anotácia PETER, Daniel, Bc.: Vybrané formy alternatívneho investovania na trhu reálnych aktív. [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií a účtovníctva. Vedúci práce: prof. Ing. Chovancová Božena, PhD. Rok obhajoby: 2012. Počet strán: 87. Diplomová práca je zameraná na vybrané formy alternatívnych investícii a ich rôzne druhy, …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. Božena Chovancová, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Práce na příbuzné téma