Bc. Jaroslav PODROUŽEK

Diplomová práce

Aplikace metody geodetické a GNSS během vytyčování pozemkových úprav.

Application of geodetic and GNSS method during setting out of Land adjustment.
Anotace:
Diplomová práce na téma ?Aplikace metody geodetické a GNSS během vytyčování pozemkových úprav? se zabývá tématem vytyčování podrobných bodů pozemků s využitím klasické geodetické metody a metody využívající technologii GNSS. Srovnání použitých metod se zaměřuje především na produktivitu měřických prací, efektivnost a přesnost. Počáteční přípravné práce obnášely zhodnocení bodového pole a rekognoskaci …více
Abstract:
This diploma thesis titled ?Application of the geodetical method and GNSS method for land location? deals with the topic of laying reference points of lands using the traditional geodetical method and the method integrating the GNSS technology. The comparison of the used methods focuses mainly on the productivity, efficiency and accuracy of the geodetical work. The initial preparatory works included …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Magdalena Maršíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PODROUŽEK, Jaroslav. Aplikace metody geodetické a GNSS během vytyčování pozemkových úprav.. Č. Bud., 2013. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses iqvbvx iqvbvx/2
20. 5. 2013
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.