Ing. Karel Kobík

Diplomová práce

IDS Ústí nad Labem Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Integrated Public Transport System (IDS) - city of Ústí nad Labem Public Transport Company - city of Ústí nad Labem
Anotace:
Práce řeší optimalizaci linkového vedení městské hromadné dopravy ve městě Ústí nad Labem. Dále obsahuje návrh zónového tarifu s možností rozšíření na další území, návrh odbavovacího a kontrolního systému, návrh standardů kvality. V práci je také obecný popis informačního systému.
Abstract:
The thesis deals with the optimization of the public transport network of the city of Ústí nad Labem. It also contains a draft of the zone tariff with the option of expansion, a draft of check-in and control system and a draft of KPI. A general description of the information system is also included in the thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kobík, Karel. IDS Ústí nad Labem Dopravní podnik města Ústí nad Labem. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera