Petra Gertnerová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Lidé se zrakovým postižením a vodicí psi

Anotace:
Tato absolventská práce se zaměřuje na problematiku vodicích psů a lidí se zrakovým postižením. Poznávacím cílem bylo zjistit, kolik informací má veřejnost o vodicích psech, a o tom, jak pomoci osobě se zrakovým postižením v doprovodu vodicího psa.V teoretické části se práce věnuje charakteristice zrakového postižení, klasifikaci zrakových vad, a v krátkosti hovoří také o kompenzačních pomůckách. Zaobírá …více
Abstract:
Following thesis focuses on problematic of guide dogs and people with visual impairment. Goal of this work was to find out, how much information has the general public about guide dogs, and how to help person with visual impairment accompanied by guide dog.The theoretical part is devoted to characteristic of visual impairment, classification of visual defects and also speaks about compensatory aid …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2022
Identifikátor: http://theses.cz/id/iqyj5o/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2022

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty