Mgr. Vendula Rosová

Diplomová práce

Pracovní doba a možnosti jejího rozvržení

Working Hours and Possibilities of Schedule of Working Hours
Anotace:
Svou diplomovou práci jsem zpracovala na téma pracovní doba a možnosti jejího rozvržení podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. V úvodu jsem se zabývala pracovněprávními vztahy, pak jsem vymezila základní pojmy, jako je pracovní doba, směna, doba odpočinku a délka pracovní doby. Podstatnou část jsem věnovala rozvržení pracovní doby, blíže jsem popsala rovnoměrné rozvržení pracovní doby, nerovnoměrné …více
Abstract:
I'm processed Working hours ans possibilities of schedule of working hours according to law No. 262/2006 Sb., Labour Code as theme of my diploma thesis. In introduction I'm deal with labourelationlaw relations, such as working hours, inning, rest period and longitude working hours.Substantial part I'm paid layout working hours, more closely I'm described even layout working hours, uneven layout working …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Jana Zachovalová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jana Komendová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta