Robert Pekaj

Bakalářská práce

Bezpečnost dat z pohledu zpracování osobních údajů ve složitém prostředí kyberprostoru

Protection of Personal data Processing and Data Security in a Complex Cyberspace Environment
Anotace:
Osobní údaje se promítají do všech oblastí života, ať už jako předmět obchodního zájmu společností nebo terč útoku pachatelů trestných činů. Jejich ochrana proto je pro nás velmi důležitým prvkem. Nemalá část našich životů se odehrává ve virtuálním světě a proto se i problematika dodržování lidských práv týká stále více kyberprostoru. Hlavním zaměřením této práce je kompilace relevantních informací …více
Abstract:
Personal data affect all areas of life, be it as a subject of business interest of companies or as a target of criminals. Their protection is therefore of utmost importance to us. Not insignificant part of our lives is spent in the virtual world, and as a result, the topic of observing human rights now concerns cyberspace more and more. The aim of this paper is a compilation of relevant information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pekaj, Robert. Bezpečnost dat z pohledu zpracování osobních údajů ve složitém prostředí kyberprostoru. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Ovládání rizik