Bc. Radka Zeisková

Bakalářská práce

Mikroskopie atomárních sil biologických materiálů

Atomic Force Microscopy of Biological Materials
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zobrazování biologických materiálů prostřednictvím metod Mikroskopie skenující sondou (SPM), zejména Mikroskopií atomárních sil (AFM). AFM je nejrozšířenější technika mikroskopie se skenující sondou, která pracuje na principu těsného přiblížení měřící sondy ke vzorku. Teoretická část zahrnuje popis skenovacích mikroskopických metod, konstrukci mikroskopu …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on imaging of biological materials by Scanning Probe Microscopy (SPM) techniques, especially Atomic Force Microscopy (AFM). AFM is the most widely used technique in scanning probe microscopy, which works on the principle of a close encounter measuring probe to the sample. The theoretical part includes a description of scanning microscopic methods, construction of the microscope …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zeisková, Radka. Mikroskopie atomárních sil biologických materiálů . Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická