Bc. Petra Budíková

Master's thesis

Ochrana nehmotného kulturního dědictví

The Protection of Intangible Cultural Heritage
Anotácia:
Tato diplomová práce je zaměřena na ochranu nehmotného kulturního dědictví. V první kapitole jsou definovány základní pojmy jako nemateriální kulturní dědictví, kulturní projevy, kulturní rozmanitost a další. Druhá kapitola popisuje mezinárodní právní ochranu a právní ochranu v České republice v této oblasti. Význam organizace UNESCO při podporování a ochraňování nemateriálního kulturního dědictví …viac
Abstract:
This Diploma thesis is focused on protection of intangible cultural heritage. The first chapter defines basic therms like intangible cultural heritage, cultural expressions, cultural diversity and others. The second chapter discribes international law protection and law protection of the Czech Republic in this area. Importance of the UNESCO in promotion and protection of intangible cultural heritage …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2014
  • Vedúci: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta