Denisa KUCHYNKOVÁ

Bakalářská práce

Dopravní obslužnost SO ORP Tachov

Transport serviceability in SO ORP Tachov
Anotace:
Předložená práce je zaměřena na analýzu dopravní obslužnosti SO ORP Tachov, která obsahuje zhodnocení úrovně obslužnosti veřejnou autobusovou dopravou. Úroveň je určována pomocí tzv. kvocientu dopravní obslužnosti pro jednotlivé tři oblasti se statutem správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem. Dalším kritériem pro zhodnocení je časová a frekvenční dostupnost, autobusovou a železniční dopravou …více
Abstract:
The presented work is focused on the analysis of the transport service of the SO ORP Tachov, which contains an evaluation of the level of serviceability by public bus transport. The level is determined by means of the so-called quotient of transport services for individual three areas with the status of the administrative district of the municipality with authorized municipal office. Another criterion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUCHYNKOVÁ, Denisa. Dopravní obslužnost SO ORP Tachov. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/