Bc. Lukáš KOUŘIL

Bakalářská práce

Porovnání webových technologií ASP, ASP.NET a PHP

Comparing of web technologies ASP, ASP.NET and PHP
Anotace:
Cílem této práce je najít nejvýkonnější řešení v oblasti webových technologií včetně spolupráce s databázemi, což je v době moderního Internetu stěžejní problém při vytváření webových aplikací. Teoretická část seznamuje s dostupnými webovými technologiemi, se způsobem testování výkonnosti, prostředky potřebnými pro testování a s algoritmy užitými k měření výkonnosti. Praktická část podrobně probírá …více
Abstract:
The aim of this work is find hight performance solution in the sphere of web technologies, inclusive of cooperation with databases. In the era of modern Internet, this is a pivotal problem of web applications development. The theoretical part presents available web technologies, ways of performance testing, resources, that are necessary to testing and algorithms for performance measuring. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2006
Zveřejnit od: 16. 6. 2006
Identifikátor: 3245

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2006
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Dulík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOUŘIL, Lukáš. Porovnání webových technologií ASP, ASP.NET a PHP. Zlín, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 16. 06. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 6. 2006 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.