Theses 

Optimalizace vybraného procesu v podniku – Bc. Sandra Durajová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Akademie Sting

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem

Bc. Sandra Durajová

Bakalářská práce

Optimalizace vybraného procesu v podniku

Optimization of a selected business process in a company

Anotace: Cílem práce je s pomocí procesní analýzy navrhnout optimalizaci vybraného procesu ve sledovaném subjektu. Teoretická část práce se věnuje základním pojmům, které se týkají analýzy a optimalizace procesů v podniku. Praktická část práce se zabývá analýzou původního stavu procesu, jeho optimalizací a vyhodnocením provedené změny.

Abstract: The bachelor thesis suggests optimization of selected process in the company using process analysis. The thesis deals with the basic terms that relate to the analysis and optimization of process in the company. It also deals with the original state of the process, its optimization and evaluation of the changes.

Klíčová slova: podnikový proces, procesní řízení, optimalizace procesů business process, process management, process improvement

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Ing. David Král, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Helena Hálová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 18:37, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz