Mgr. Petra Lavická

Diplomová práce

Poučovací povinnost soudu

Court's Duty to Instruct
Anotace:
Diplomová práce se zabývá poučovací povinností soudů tak, jak je dána ustanovením § 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu,ve srovnání s úpravou poučovací povinnosti dle německého (§139) a rakouského (§ 182) civilního soudního řádu (die Zivilprozessordnung). V rámci kapitoly o materiálním vedení řízení se práce věnuje také dotazovací a vysvětlovací povinnosti soudu, v části týkající se poučovací …více
Abstract:
This thesis focuses on the court´s duty to instruct according to the section 5 Act No. 99/1963 Sb., code of civil procedure, and analyses it in comparison with the legal form of the court´s duty to instruct as is known in the German (section 139) and Austrian (section 182) codes of civil procedure. First part of the thesis related to the material conduction of proceedings focuses on the interrogatory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma