Mgr. Petra Lavická

Master's thesis

Poučovací povinnost soudu

Court's Duty to Instruct
Abstract:
Diplomová práce se zabývá poučovací povinností soudů tak, jak je dána ustanovením § 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu,ve srovnání s úpravou poučovací povinnosti dle německého (§139) a rakouského (§ 182) civilního soudního řádu (die Zivilprozessordnung). V rámci kapitoly o materiálním vedení řízení se práce věnuje také dotazovací a vysvětlovací povinnosti soudu, v části týkající se poučovací …more
Abstract:
This thesis focuses on the court´s duty to instruct according to the section 5 Act No. 99/1963 Sb., code of civil procedure, and analyses it in comparison with the legal form of the court´s duty to instruct as is known in the German (section 139) and Austrian (section 182) codes of civil procedure. First part of the thesis related to the material conduction of proceedings focuses on the interrogatory …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2016
  • Supervisor: JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / field:
Law and Legal Science / Law