Ing. Petra Chloupková

Diplomová práce

Efektivnost a návratnost investice při zavedení a využívání kogenerační jednotky na obnovitelné zdroje energie v podnikatelské sféře

Efficacy and Returnability of Investment during Introduction and Exploitation of Kogeneration Unit on Renewable Resource of Energy in Contractor's Sphere
Anotace:
Moderní a pokrokově myslící společnost si začíná uvědomovat, že neustále rostou naše nároky na spotřebu energií, které se v důsledku dnešního hektického života berou jako samozřejmost. Je třeba si však uvědomit,že životní úroveň člověka je přímo úměrná spotřebě energie.A to energie v jakékoliv podobě, bez které by život neexistoval. Jedním z odstrašujících faktů je ,že zásoby fosilních paliv na naší …více
Abstract:
Modern und fortschrittlich denkende Gesellschaft ist sich gewiss, dass unsere Energiebedürfnisse steigen, die wiederum aufgrund unseres hektischen Lebens als Selbstverständlichkeit betrachtet werden. Es ist aber zu bedenken, dass das Lebensniveau der Menschen direkt von dem Energieverbrauch abhängig ist. Und zwar von Energie in jeder Form, ohne der das Leben auf Erde nicht möglich wäre. Eine der abschreckenden …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2008
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Herzinger
  • Oponent: RNDr. Václav Vohánka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní