Mgr. Kateřina Hrstková

Master's thesis

Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základních škol v mikroregionu Žďársko

Abstract:
Práce pojednává o integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupně základních škol, o historii, o školském systému v České republice, podmínkách, legislativě, rámcově vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, integrovaném poradenském systému, a to vše z pohledu integrace. Tyto poznatky byly podkladem k praktické části, ve které bylo cílem zjistit úroveň a efektivnost integrace …more
Abstract:
The thesis writes about the integration of pupils with the special needs in the education into the primary schools (first degree), about history, educational system in the Czech republic, about the conditions, legalisation, the frame educational program for the primary education, about integrational advice system and all that from the point of view of an integration. These knowledges was used as the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 6. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2006
  • Supervisor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta