Jan Vaculík

Master's thesis

Analýza postavení zámořských území členských států EU v rámci jejich mateřských zemí a financování rozvoje těchto regionů ze strukturálních fondů EU

Analysis of role of the EU outermost regions within their country and within their development funding from EU Structural funds
Abstract:
Cílem této práce je identifikovat základní body určující postavení zámořských území členských států Evropské unie v rámci rozvojových politik EU. Tyto regiony jsou hodnoceny z hlediska alokovaných finančních prostředků v rámci Strukturálních fondů (SF) a Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v programovacích obdobích 2000-2006, 2007-2013 a 2014-2020, obsahu operačních programů zaměřených …more
Abstract:
The aim of the thesis is to identify basic characteristics related to position of the outermost regions of the member states of the EU within EU development policies. These regions are evaluated from the point of view including allocated funding within Structural Funds (SF) and European Structural and Investments Funds during the programming periods of 2000-2006, 2007-2013, and 2014-2020, content of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2017
  • Supervisor: Martin Pělucha
  • Reader: Jana Kouřilová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53504