Bc. Miloš Tomovčík

Master's thesis

‘‘Multikulturalizmus zlyhal‘‘. Debata o multikulturalizme v súčasnej Európe

"Multiculturalism failed". The debate on multiculturalism in the contemporary Europe
Abstract:
Diploma thesis deals with the current debate on the possibilities and the limits of the idea and policies of multiculturalism in contemporary societies of Western Europe. The symbol of this debate is often reproduced claims of political representations of Germany, Great Britain and France in the media about the “failure of multiculturalism”. The goal was to embrace this political debate together with …more
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá aktuálnou debatou o možnostiach a limitoch idey a politiky multikulturalizmu v súčasných spoločnostiach západnej Európy. Symbolom tejto debaty sú často mediálne reprodukované výroky politických reprezentácií Nemecka, Veľkej Británie a Francúzska o zlyhaní multikulturalizmu. Cieľom práce bolo poňať túto politickú debatu spoločne s diskusiami, prebiehajúcimi na akademickej …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: PhDr. Roman Vido, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Sociology / Sociology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.