Mgr. Hana VÁLKOVÁ

Bakalářská práce

Dekolorizace syntetických barviv v imobilizovaných kulturách Dichomitus squalens

Decolorization of synthetic dyes in immobilized cultures Dichomitus squalens
Anotace:
Ligninolytické houby, mezi něž patří i houby bílé hniloby, se taxonomicky řadí do skupiny basidiomycetů. Houby bílé hniloby jsou skupina mikroorganismů schopná degradovat lignin a tím významně přispívat ke koloběhu uhlíku v ekosystémech. Bylo prokázáno, že jsou také schopny degradovat různé obtížně rozložitelné organopolutanty, jako jsou např. polycyklické aromatické uhlovodíky či syntetická barviva …více
Abstract:
Ligninolytic fungi, a broader group of fungi that also includes white - rot fungi, taxonomically belong to the group of Basidiomycetes. White - rot fungi are able to degrade lignin and thus contribute significantly to the carbon cycle in ecosystems. It has been shown that they can also degrade various resistant organopollutants, such as polycyclic aromatic hydrocarbons or synthetic dyes. Their biodegradation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Čeněk Novotný, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁLKOVÁ, Hana. Dekolorizace syntetických barviv v imobilizovaných kulturách Dichomitus squalens. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta