Ing. Bc. Martina ZOUBKOVÁ

Diplomová práce

Státní zástupce a jeho postavení v přípravném řízení trestním a v rámci mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Public Prosecutor and his Status in Preliminary Penal Proceedings and in International Criminal Cooperation in Criminal Matters
Anotace:
Diplomová práce na téma Státní zástupce a jeho postavení v přípravném řízení trestním a v rámci mezinárodní justiční spolupráce v úvodní části stručně popisuje historický vývoj veřejné žaloby, a to zejména od roku 1950 do současnosti. Dále je věnována ústavnímu postavení veřejné žaloby v České republice, které je popsáno v souvislostech a je provedeno stručné porovnání s ústavním postavením veřejné …více
Abstract:
In the introduction the diploma thesis on the topic "Public Prosecutor and his Status in Preliminary Penal Proceedings and in International Criminal Cooperation in Criminal Matters" briefly describes the historical development of the public prosecution, in particular from 1950 to the present time. Then it deals with the constitutional status of the public prosecution in the Czech Republic which is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Simona Stočesová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZOUBKOVÁ, Martina. Státní zástupce a jeho postavení v přípravném řízení trestním a v rámci mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/