Ing. Bc. Martina ZOUBKOVÁ

Master's thesis

Státní zástupce a jeho postavení v přípravném řízení trestním a v rámci mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Public Prosecutor and his Status in Preliminary Penal Proceedings and in International Criminal Cooperation in Criminal Matters
Abstract:
Diplomová práce na téma Státní zástupce a jeho postavení v přípravném řízení trestním a v rámci mezinárodní justiční spolupráce v úvodní části stručně popisuje historický vývoj veřejné žaloby, a to zejména od roku 1950 do současnosti. Dále je věnována ústavnímu postavení veřejné žaloby v České republice, které je popsáno v souvislostech a je provedeno stručné porovnání s ústavním postavením veřejné …more
Abstract:
In the introduction the diploma thesis on the topic "Public Prosecutor and his Status in Preliminary Penal Proceedings and in International Criminal Cooperation in Criminal Matters" briefly describes the historical development of the public prosecution, in particular from 1950 to the present time. Then it deals with the constitutional status of the public prosecution in the Czech Republic which is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Simona Stočesová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZOUBKOVÁ, Martina. Státní zástupce a jeho postavení v přípravném řízení trestním a v rámci mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/