Mgr. Kristýna Janů

Bakalářská práce

Souvislost pociťované viny, studu a locus of control se sebepoškozováním vězňů

Experienced guilt, shame and locus of control in relation to self-harming of offenders
Anotace:
Tato práce se zabývá souvislostí mezi emocemi viny a studu, vztahujícími se ke spáchanému trestnému činu, a sebepoškozováním vězňů. V rámci práce došlo rovněž k prověření vztahu mezi locus of control a sebepoškozujícím chováním vězňů. Data byla získána prostřednictvím dotazníkového šetření ve dvou věznicích, konkrétně bylo využito Prison Locus of Control Scale a Offence-Related Shame and Guilt Scale …více
Abstract:
The thesis deals with relationship between offence-related shame and guilt and deliberate self-harm with male prisoners. Further the relationship between locus of control and self-harm behaviour among prisoners was examined. Data was collected through a survey in two prisons, specifically Prison Locus of Control Scale and Offence-Related Shame and Guilt Scale were used. To explore the presence of self …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alena Černá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií