Bc. Sonya Mátlová

Diplomová práce

Modelové hodiny výuky fotografie na středních uměleckých školách

Model photography lessons at schools of art
Anotace:
Tato diplomová práce se snaží nastínit užití grafických programů při výuce hodin fotografie na středních uměleckých školách, a to skrze metodické listy, které představují praktické a kreativní úkoly pro studenty. V těchto metodických listech je využíváno jak placených programů Adobe Suite, tak i volně dostupných fotografických editorů na webu nebo v aplikacích. Zde předkládané lekce navazují na hodiny …více
Abstract:
This diploma thesis tries to outline the use of graphic programs in teaching photography lessons at secondary art schools, through methodological sheets, which represent practical and creative tasks for students. These method sheets use both paid Adobe Suite programs and freely available photo editors on the web or in applications. The lessons presented here follow the lessons of photography theory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta